Al. Jana Pawła II - dz. 21/8

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
215 m2

Więcej o ofercie

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy Alei Jana Pawła II stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Jelenia Góra, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, oznaczonych geodezyjnie jako część dz. nr 21/8 o pow. użytkowej 214,87 m2, obręb 60, AM-4, KW nr JG1J/00029976/9, na okres 3 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Część nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia jest zabudowana obiektami użytkowymi z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe, magazynowe i inne.

Minimalny , wywoławczy czynsz dzierżawny netto będzie wynosił:

1) Przez pierwsze sześć miesięcy dzierżawy – na tym etapie prowadzenia prac remontowych miesięczny, ,minimalny czynsz dzierżawny będzie wynosił:

- 518,91 zł netto – w przypadku powierzchni garażowej;

- 1449,97 zł netto – w przypadku powierzchni usługowej.

W okresie tym przewidziane jest przygotowanie obiektu do użytkowania poprzez wykonanie wszelkich prac remontowo – adaptacyjnych.

2) Po sześciu miesiącach dzierżawy, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wynosić będzie:

- 1037,83 zł netto – w przypadku powierzchni garażowej;

- 2899,94 zł netto – w przypadku powierzchni usługowej.

 

Poniesione przez Dzierżawcę nakłady finansowe nie podlegają zwrotowi.

Do czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązującej stawki.

Aktualizacja opłat dzierżawnych dokonuje się nie częściej niż raz w roku kalendarzowym na podstawie wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń, a do czasu ich ogłoszenia, na podstawie wskaźników cen i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Miesięczne opłaty dzierżawne wnoszone będą na rzecz Wydzierżawiającego do 10 dnia każdego miesiąca.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.