Lokal mieszkalny nr 1 i 2 w budynku przy ul. Cieplickiej 227

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 26.08.2016 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Cieplicka

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 1 o ogólnej powierzchni 23,82 m2, składa się z pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 22,01 m2 oraz pomieszczenia przynależnego - w.c. o powierzchni 1,81 m2, położony jest na parterze budynku. Lokal posiada instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie piecowe.

Lokal mieszkalny nr 2 o ogólnej powierzchni 57,28 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, korytarza i łazienki z w.c., położony jest na peiwrszym piętrze (poddaszu) budynku. Lokal posiada instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie centralne etażowe.

Wyżej wymienione lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 81,10 m2 położone w budynku przy ul. Cieplickiej 227 w Jeleniej Górze przeznaczone są do łącznej sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz z udziałem wynoszącym łacznie 63,65% w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 297/3 o powierzchni 0.0490 ha, obręb Sobieszów II, AM-15.

Budynek przy ul. Cieplickiej 227 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry, co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegajace zgłoszeniu zgodnie z ustawą Prawo budowlane wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3) i 4) Prawa budowlanego. Zalecenia konserwatorskie: zachować bryłę dwukondygnacyjnego budynku, nakrytego dachem płaskim i połączona z nim bryła parterowego budynku nakrytego wysokim dwuspadowym dachem z facjatą, kompozycja i wystrój elewacji z łupkową dekoracją piętra, forma, kształt i obramienia otworów okiennych i drzwiowych, stolarka drzwiowa z konstrukcją ramowo-płycinową, zachowany oryginalny układ przestrzenny wnętrz oraz elementy wyposażenia i wystroju. Wymagane przywrócenie histotycznych podziałów stolarki okiennej z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków i rewitalizacja elewacji.

Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00090680/5.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: nieruchomość przy ul. Cieplickiej 227 położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze uchwalony Uchwałą nr 218.XXIV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 marca 2012 roku. Nieruchomość położona jest w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem U.MN,MW/ZP,KS 1.21, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.