Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy Placu Piastowskim 17

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 24.05.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Plac Piastowski

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy Placu Piastowskim 17w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 51,30 m2. Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: dwóch pokoi, przedpokoju i kuchni o łącznej pow. użytkowej 47,70 m2 oraz pom. gospodarczego o pow. 3,60 m2wraz z udziałem w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynoszącym 13,90%. Działka nr 18/6 o powierzchni 0.0418 ha – obręb Cieplice-V, AM-4, KW nr JG1J/00060305/4

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, położony na obszarze układu urbanistycznego miejscowości Jelenia Góra – Cieplice, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/1813/509 z dnia 01.12.1958 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy Placu Piastowski 17 znajduje się na terenie, dla którego obowiązują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U.9, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.