Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Drzymały 12

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Sprzedane - 09.12.2016 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Drzymały 12

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Michała Drzymały 12w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 80,50 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr117 o powierzchni 0.0248 ha – obręb Jelenia Góra 2, AM-1, KW nr JG1J/00034839/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 11,60%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Śródmieścia- cześć północna w Jeleniej Górze nieruchomość przy ul. Michała Drzymały nr 12 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW/U –określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z nieuciążliwymi usługami jako przeznaczeniem uzupełniającym.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.