Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Francuskiej 13

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
24 700.00 pln
SPRZEDANE 11.01.2018 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Cena m2: 
442.34 pln/m2
Ulica: 
Francuska

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Francuskiej 13 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 59,10 m2, składa się z trzechpokoi, kuchni i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej wynoszącej 55,84 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. Piwnicy i w.c.o powierzchni wynoszącej 3,26 m2. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr91/14 o powierzchni 0.2507 ha – obręb Cieplice VI, AM-1, KW nr JG1J/00088035/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 12,74%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Ceglanej w Jeleniej Górze nieruchomość przy ul. Francuskiej 13 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 4 MW – określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.