Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Jasnej 23

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 13.01.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Jasna 23

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Jasnej 23 w Jeleniej Górze o powierzchni użytkowej 54,80 m2. Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej 42,20 m2 oraz z pomieszczeń przynależnych tj. Dwóch pom. gospodarczych i dwóch piwnic o powierzchni 12,60 m2. Działka nr 17/37 o powierzchni 0.0239 ha – obręb 28NE, AM-4, KW nr JG1J/00063402/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 34,75%.

 

Budynek przy ulicy Jasnej 23 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz ich pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MUC, określonym jako tereny, które powinny być przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym i wysokich walorach estetycznych.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.