Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3of

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 27.04.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
powstańców wielkopolskich

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku nr 3ofprzy ul. Powstańców Wielkopolskich 3/3of w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 29,70 m2, składa się z pokoju z aneksem kuchennym i łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej 25,00 m2 oraz z pomieszczenia przynależnego tj. komórki o powierzchni 4,70 m2. wraz z udziałem wynoszącym 772/10.000 części w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 801 o powierzchni 0.0980 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-6. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00068851/2.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW – teren, na którym zlokalizowano budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków. W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym lokalizowane wyłącznie w parterach budynków, urządzenia towarzyszące, zieleń.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.