Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Wrocławskiej 32

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Wrocławska

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Wrocławskiej 32w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 66,70 m2. Lokal usytuowany jest na III piętrze budynku. Składa się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 42,60 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. w.c. i piwnicy o powierzchni 24,10 m2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 10/1 o powierzchni 0.0891 ha – obręb Maciejowa II, AM-4, KW nr JG1J/00053040/6.

Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi30,73%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Maciejowa w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 347.XXXV.2013 z dnia 24.01.2013 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem M,U 19 – tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.