Lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 199

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 14.09.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Cieplicka

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 199w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 40,61 m2, składa się z pokoju, kuchni, korytarzai łazienkiz w.c. o powierzchni użytkowej wynoszącej 34,35 m2 oraz pomieszczenia przynależnia tj. komórkao powierzchni wynoszącej 6,26 m2.Lokal położony na parterze budynku. Działki nr370/3 o łącznej powierzchni 0.0340 ha – obręb Sobieszów II,AM-15, KW nrJG1J/00078174/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 17,46%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z przeznaczeniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 218.XXIV.2012 z dnia 27.03.2012 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MN,UT,MW/U 1.8 – tereny zabudowy usług turystycznych, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.