Lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ulicy Obrońców Pokoju 11

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 09.11.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Obrońców Pokoju

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ulicy Obrońców Pokoju 11w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 50,89 m2, składa się z pokoju, kuchni i łazienkio powierzchni użytkowej wynoszącej 28,05 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. w.c., schowek, komórka i piwnicao powierzchni wynoszącej 22,84 m2.Lokal położony na parterze budynku. Działki nr235/1 i 237/2 o łącznej powierzchni 0.3073 ha – obręb Jelenia Góra 1,AM-9, KW nrJG1J/00056142/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 6,06%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Obrońców Pokoju 11 znajduje się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż rzeki Bóbr i kanału Młynówka w rejonie ulicy Jana Pawła II Jeleniej Górze, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1MW, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.