Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Pocztowej 1

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 09.11.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Pocztowa

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Pocztowej 1 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 121,72 m2, składa się z czterech pokoi, kuchni, spiżarki, pomieszczenia gospodarczego i przedpokoju o powierzchni użytkowej wynoszącej 76,80 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. komórka i piwnica o powierzchni wynoszącej 11,60 m2. Lokal położony na I piętrze budynku. Działka nr 18/1 o powierzchni 0.0780 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00055273/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 8,56%.

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomość przy ul. Pocztowej 1 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 8MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.