Lokal mieszkalny nr 1 w bundynku przy ul. Mickiewicza 3

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 10.04.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Mickiewicza 3

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Mickiewicza 3w Jeleniej Górzeo ogólnej powierzchni wynoszącej 75,02 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki + wc, spiżarni.Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr15/2 o powierzchni 0.0249 ha – obręb 28NE, AM-57 KW nr JG1J/00025169/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 10,43%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję- pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy ul. Mickiewicza 3 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 27MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.