Lokal mieszkalny nr 1 w bundynku przy ul. Tabaki 2

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 19.01.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Tabaki 2

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Tabaki 2 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 54,10m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc o pow. 44,60m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy i komórki o łącznej powierzchni 9,50m2. Lokal położony jest na parterze budynku.

Działka 23/3o powierzchni 0.0827 ha – obręb Cieplice V, AM-3, KW nr JG1J/00042502/3. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 17,40%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego. Zalecenia konserwatorskie : Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku : bryła i rzut, forma dwuspadowego dachu, kompozycja i wystrój elewacji (profilowany gzyms wieńczący, gzyms działowy) , forma i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych, forma historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymagane przywrócenie samowolnie wymienionej stolarki bez zachowania historycznych podziałów oraz stolarki bramy wjazdowej wymienionej bez zezwolenia konserwatora zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Wojciecha Tabaki 2 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MN, MW, U - określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny usług.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.