Lokal mieszkalny nr 1 w bundynku przy ul. Tkackiej 6

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 19.01.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Tkacka 6

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Tkackiej 6w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 65,80m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o pow. 51,60m2 oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o pow. 14,20m2 Lokal położony jest na parterze budynku. Działka 711/2 o powierzchni 0.0663 ha – obręb Jelenia Góra3, AM-10, KW nr JG1J/00052864/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 14,47%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Tkackiej 6 znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – określonym jako tereny na których preferuje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.