Lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku przy ul. Cieplickiej 29

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 17.03.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
818 m2
Ulica: 
Cieplicka

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 12 o ogólnej powierzchni 51,20 m2, składa się z przedpokoju, w.c., kuchni, jednego pokoju i sieni o powierzchni użytkowej 34,90 m2 oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy o powierzchni 16,30 m2, położony w suterenie budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu - 5,6%. Działki nr 136/14 i 136/19 o łącznej powierzchni 0.0818 ha, obręb Cieplice IV, AM-3, KW JG1J/00063712/1. Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste do dnia 27.01.2013 r.

Obciążenia: w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00063712/1 prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 136/9 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 136/10.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszrze oznaczonym symbolem MW,U.22, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług. Ponadto nieruchomość położona w strefie ochrony krajobrazu kulturowego, w strefie "OW" obserwacji archeologicznej oraz w obszarze "B" ochrony uzdrowiskowej. Zgodnie z rysunkiem wyżej powołanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część terenu nieruchomości przy ul. Cieplickiej 29 stanowi przestrzeń publiczną, w której ustrala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.