Lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku przy ul. Waryńskiego 11

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 25.05.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Waryńskiego 11

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku przy ulicy Ludwika Waryńskiego 11w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 146,97 m2, składa się z czterech pokoi, kuchni, werandy, łazienki, dwóch przedpokoi, w.c. i dwóch pomieszczaeń gospodarczych o powierzchni użytkowej wynoszącej 135,73 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj.dwóch piwnic o powierzchni wynoszącej 11,24 m2.Lokal położony jest na II piętrze budynku. Działka nr291/1 o powierzchni 0.1289 ha – obręb Jelenia Góra 2, AM-4, KW nr JG1J/00095663/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 12,47%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ulic Powstańców Śląskich-Słowiańska-Ziemowita-Wrocławska-Waryńskiego w Jeleniej Górze Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 41/XXXVII/2005 z dnia 08.07.2005 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 5MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej/tereny usług.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.