Lokal mieszkalny nr 14 położony w budynku nr 142 przy ul. Cieplickiej

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Sczegółowe informacje pod nr: 75 75-46-300

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Cieplicka

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 14 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 142w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 58,00 m2, składa się z trzechpokoi (dwa pokoje na poiomie poddasza), kuchni o powierzchni użytkowej wynoszącej 53,80 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. stryszek i piwnicao powierzchni wynoszącej 4,20 m2.Lokal położony częściow na poziomie I piętra i poddasza budynku. Działka nr191/1 o powierzchni 0.2578 ha – obręb Sobieszów-II, AM-9, KW nr JG1J/00059321/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 8,11%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję- pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.)

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Cieplickiej 142 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MN, UT, MW/U 1.8 - określonym jako tereny dla, których przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, tereny usług turystycznych.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.