Lokal mieszkalny nr 15 położony w budynku przy ul. Waryńskiego 11

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 06.12.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
1 289 m2
Ulica: 
Waryńskiego 11

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 15 położony w budynku przy ul. Waryńskiego 11 o ogólnej powierzchni 98,35 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, w.c. i werandy o łącznej powierzchni użytkowej 74,73 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni 23,62 m2, położony na III piętrze budynku.

Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu – 344/10.000 części

Działka nr 291/1 o powierzchni 0.1289 ha, obręb Jelenia Góra 2, AM-4, KW JG1J/00095663/5.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego. Zalecenia konserwatorskie: ochronie podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła, rzut, forma dachu z facjatkami i szczytami, wystrój i kompozycję elewacji i ze sztukatorskim detalem architektonicznym, układ otworów okiennych i drzwiowych, oryginalna stolarka okienna i drzwiowa, wystrój i układ pomieszczeń wszystkich kondygnacji z klatką schodową.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość przy ul. Ludwika Waryńskiego 11 położona jest na terenie, dla którego zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu uli. Powstańców Śląskich – Ziemowita – Wrocławska – Waryńskiego w Jeleniej Górze Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 41/XXXVII/2005 z dnia 08.07.2005 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku studium symbolem 5MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.