Lokal mieszkalny nr 17 położony w budynku nr 25 przy al. Wojska Polskiego

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 06.10.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Wojska Polskiego

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 17 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 25w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 81,20 m2, składa się z dwóchpokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i w.c. o powierzchni użytkowej73,60 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni wynoszącej 7,60 m2.Lokal położony jest na poddaszu budynku. Działka nr205/15o powierzchni 0.0717 ha – obręb 33, AM-6, KW nr JG1J/00045260/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 5,47%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.