Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 9 przy ul. Młyńskiej

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 06.10.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Młyńska

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 2położony w budynku przy ulicy Młyńskiej 9 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 80,59 m2, składa się z dwóch pokoi, w.c. położonych na parterze oraz pięciu pokoi i łazienki z w.c. położonych na poziomie poddasza. Lokal położony na I i II kondygnacji nadziemnej budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 73 o powierzchni 0.0853 ha – obręb Sobieszów I, AM-2 – wynosi 57,29%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00015531/7.

 

Budynek przy ulicy Młyńskiej 9 położony jest na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miejscowości Sobieszów wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1811/610/J z dnia 26 lutego 1980 roku. przed realizacją inwestycji polegającą na wszelkich zmianach zewnętrznych w budynku oraz w jego otoczeniu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. z 2014 r., poz. 1446).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN,UT,MW/U.1.20, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług turystycznych. Przeznaczeniem uzupełniającym są tereny zabudowy usługowej i tereny infrastruktury technicznej. 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.