Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Cieplicka 27

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 17.02.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
1 776 m2
Ulica: 
Cieplicka

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 27 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 94,02 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c., korytarza i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 86,00 m2oraz pomieszczeń przynależnych, tj. piwnicy i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni 8,02 m2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 136/20 o powierzchni 0.1776 ha – obręb Cieplice IV, AM-3 – wynosi 6,53%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00092132/3.

 

Budynek przy ulicy Cieplickiej 27 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego. Zalecenia konserwatorskie: ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku, tj. bryła i rzut ,forma dachu mansardowego z facjatkami pokryty łupkiem, kompozycja i wystrój elewacji: elewacje dzielone profilowanymi gzymsami, przyziemie boniowane, okna w profilowanych obramieniach zwieńczone gzymsowymi nadokiennikami, dwukondygnacyjna snycersko opracowana weranda. Zachowaniu podlega stolarka okienna i drzwiowa.

 

Obciążenie:

Przez pomieszczenie gospodarcze przechodzą dwa przewody kominowe w obudowie dwupłaszczyznowej, jeden spalinowy i jeden wentylacyjny. Przewody kominowe wykonane są zgodnie z projektem i opinią kominiarską, nie można ich przestawiać ani dementować.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U 22 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług. Ponadto nieruchomość położona jest w strefie ochrony krajobrazu kulturowego i w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.