Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Żołnierskiej 96

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 27.10.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Żołnierska

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 2, położony w budynku przy ulicy Żołnierskiej 96w Podgórzynie o ogólnej powierzchni wynoszącej 95,00 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni o powierzchni użytkowej wynoszącej 37,78 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. kuchnia, pokój i łazienkao powierzchni wynoszącej 57,22 m2.Lokal położony na I piętrze budynku. Działki nr42/6 i 42/7 o łącznej powierzchni 0.3921 ha – obręb Podgórzyn,AM-2, KW nrJG1J/00052105/3. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 8,91%.

 

Budynek przy ul. Żołnierskiej 96 w Podgórzynie ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków przy zagospodarowywaniu budynku wskazane jest zachowanie jego zasadniczej bryły, wielkości i układu otworów okiennych, kształtu dachu i wyglądu elewacji (gładkie tynkowe opaski okienne, pasy międzykondygnacyjne z gładkiego tynku). Układ pomieszczeń może ulec przebudowie. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w wyglądzie zewnętrznym takich jak np. wprowadzenie balkonów drewnianych, wiatrołapów czy werand. Po elewacji od strony ulicy nie prowadzić przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” zatwierdzonego Uchwałą nr XLII/417/2002 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28.09.2002 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU, dla działki nr 42/7 i w części działki nr 42/6 określonym jako obszary zabudowane zainwestowane przewagą: zabudowy mieszkaniowej i usług oraz dla części działki nr 42/6 na terenie oznaczonym symbolem U, określonym jako obszary zabudowane zainwestowane z przewagą: usług publicznych i turystyki.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.