Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Wrocławskiej 32

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
22 500.00 pln
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Cena m2: 
849.06 pln/m2
Ulica: 
Wrocławska
Data Rokowania: 
-3 tygodnie 5 dni
2017-11-16

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Wrocławskiej 32w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 33,30 m2, składa się z pokojui kuchni o powierzchni użytkowej wynoszącej 26,50 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. komórka i piwnicao powierzchni wynoszącej 6,80 m2. Lokal położony na parterze budynku. Działka nr10/1 o powierzchni 0.0891 ha – obręb Maciejowa II, AM-4, KW nr JG1J/00053040/6. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 15,35%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Maciejowa w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 347.XXXV.2013 z dnia 24.01.2013 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem M,U 19 – tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.