Lokal mieszkalny nr 2 w bundynku przy ul. Cieplickiej 76

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Sprzedane - 16.11.2016 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Cieplicka 76

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 76 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 62,00 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i w.c. o powierzchni użytkowej 48,50 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy i strychu o powierzchni 13,50 m2. Udział w elementach wspólnych i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 109 o powierzchni 0.1909 ha – obręb Cieplice IV, AM - 4 – wynosi 9,34 %. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00065507/5.

 

Budynek przy ulicy Cieplickiej 76 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz chronione są na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tych obiektach podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego na wniosek Wydziału.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Cieplickiej 76 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze. Teren przedmiotowej nieruchomości oznaczony jest symbolem MN,MW,U 9, dla którego jako przeznaczenie podstawowe określono: tereny zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, oraz tereny usług.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.