Lokal mieszkalny nr 2 w bundynku przy ul. Juszczaka 4

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 10.02.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Juszczaka 4

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Juszczaka 4 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 30,90 m2, składa się z pokoju, kuchni iprzedpokoju. W.c. samodzielne poza lokalem w częściach wspólnych budynku.Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr 215/3 o powierzchni 0.0583 ha – obręb Cieplice-IV, AM-5, KW nr JG1J/00034744/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 8,40%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, oraz chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MN,MW, U11, dla którego określono jako przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i tereny usług.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.