Lokal mieszkalny nr 2 w bundynku przy ul. Przybocznej 8

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Sprzedane - 09.12.2016 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Przyboczna 8

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Przybocznej 8 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 44,10 m2. Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku. Składa się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 30,30 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. dwóch piwnic i strychu o powierzchni 13,80 m2. Udział w elementach wspólnych i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 213 o powierzchni 0.0575 ha – obręb Jelenia Góra 5, AM - 3 – wynosi 38,96 %. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00055850/1.

 

Budynek przy ulicy Przybocznej 8 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz chronione są na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tych obiektach podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego na wniosek Wydziału.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Przybocznej 8 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze. Teren przedmiotowej nieruchomości oznaczony jest symbolem 21M, dla którego jako przeznaczenie podstawowe określono: tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.