Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Oskara Lanege 11

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 11.05.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Oskara Lange

Więcej o ofercie

Lokal MIESZKALNY NR 3 położony na I piętrze budynku przy ul. Oskara Lanego 11 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 68,98 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki o powierzchni użytkowej 55,37 m2oraz pomieszczeń przynależnych tj. w.c. i piwnicy o powierzchni 13,61 m2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu – 1.371/10.000 części. Działka nr 20/1 o powierzchni 0.1053 ha, obręb Cieplice V, AM-1, KW JG1J/00083404/5.

 

Budynek przy ul. Oskara Lange 11 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 

nieruchomość przy ul. Oskara Lange 11 znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice i położona na obszarze oznaczonym symbolem MW,U 20 dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług. Teren położony w strefie ochrony konserwatorskiej "A".

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.