Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Piotra Skargi 15

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 26.10.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Piotra Skargi

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 3położony w budynku przy ulicy Piotra Skargi 15 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 40,07 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni i dwóch pomieszczeń strychowych.
Lokal położony na poddaszu budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 508/5 o powierzchni 0.0505 ha – obręb
Jelenia Góra 1, AM-4 – wynosi 32,56%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00096125/9.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia -część zachodnia w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 23.MW/U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej, przeznaczeniem uzupełniającym jest zieleń i urządzenia towarzyszące z wyłączeniem budynków garażowych.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.