Lokal mieszkalny nr 3a położony w budynku nr 28 przy al. Wojska Polskiego

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Wojska Polskiego

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 3a położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 28w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 26,86 m2, składa się z jednego pokojuo powierzchni użytkowej23,92 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy i w.c.o powierzchni wynoszącej 2,94 m2.Lokal położony jest na II piętrze budynku.Działki nr 71/42 i nr 71/43 o powierzchni 0.0460 ha, obręb 28NE, AM-59, KW JG1J/00066536/4.Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 4,28%.

 

Budynek przy al. Wojska Polskiego 28 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy alei Wojska Polskiego 50 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 16MW/U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.