Lokal mieszkalny nr 3b położony w budynku przy ul. Norwida 7

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
1 267 m2

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 3b położony w budynku przy Cypriana Kamila Norwida 7 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 70,27 m2. Lokal usytuowany jest na III kondygnacji budynku. Składa się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej powierzchni 54,79 m2 oraz pomieszczeń przynależnych w postaci dwóch piwnic o łącznej powierzchni 15,48 m2.  Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego jako działka nr 232/1 o powierzchni 1,267m2, AM-2, obręb 32 wynosi 10,04%. Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta o numerze JG1J/00053032/7.

Przeznaczenie nieruchomości:
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MW, dla którego preferuje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.