Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 26

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 15.02.2018 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Wojska Polskiego

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 26 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 223,10 m2, składa się z pięciu pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c.o powierzchni użytkowej178,40 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. trzypiwnice, pomieszczenie gospodarczei dwie komórki o powierzchni wynoszącej 44,70 m2. Lokal położony jest na II piętrze budynku.Działka nr 71/40 o powierzchni 0.0252 ha, obręb 28NE, AM-59, KW JG1J/00051828/0. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 31,19%.

 

Budynek przy al. Wojska Polskiego 28 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy alei Wojska Polskiego 26 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 7MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.