Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku nr 58 przy al. Wojska Polskiego

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 09.06.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Wojska polskiego

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 58w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 101,50 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni i łazienki z wc o powierzchni użytkowej84,90 m2 oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy o pow. 16,60 m2. Lokal położony jest na II piętrze budynku.Działka nr23/5 o powierzchni 0.1173 ha – obręb 28NE, AM-57 KW nr JG1J/00056232/0. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 11,00%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję - pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy alei Wojska Polskiego 58 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 27MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.