Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 2

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 15.02.2018 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Wojska Polskiego

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 2 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 127,40 m2, składa się z czterech pokoi, dwóchkuchni, dwóch przedpokoi, łazienki z w.c., łazienki i w.c.Lokal położony jest na III piętrze budynku. Działka nr85/14o powierzchni 0.0332 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00028415/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 12,59%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy al. Wojska Polskiego 2 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 1MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.