Lokal użytkowy - garaż położony przy ul. Zachodniej 13

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Sczegółowe informacje pod nr: 75 75-46-300

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
960 m2
Ulica: 
Zachodnia 13

Więcej o ofercie

Lokal użytkowy - garaż o powierzchni 15,47 m2 położony jest w wolnostojącym budynku gospodarczym. Lokal składający się z jednego pomieszczenia położony jest na poziomie parteru. Wjazd do garażu z podwórza. Udział w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 154/3 o powierzchni 0.0960 ha – obręb Jelenia Góra III, AM-3 – wynosi 3,24%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00025869/8.

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Transportowej w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.