Lokal użytkowy nr III położony w budynku przy ul. 1 bankowej 36of

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
62 800.00 pln
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Cena m2: 
3 270.83 pln/m2
Termin przetargu: 
2018-04-12

Więcej o ofercie

Lokal użytkowy nr III położony w nieruchomości przy Pl. Niepodległości nr 5, ul. Długiej 14 i ul. Bankowej 36of w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 19,20 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku Składa się z pomieszczenia użytkowego, korytaza i w.c. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 63/44 i 63/45 o łącznej powierzchni 0.0515 ha – obręb 28NE, AM-58 – wynosi 2,63%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00062283/7.

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 13.MW.U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.