Lokal użytkowy nr U1 położony w budynku przy ulicy Wodnej 16

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 14.09.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Wodna

Więcej o ofercie

Lokal użytkowy nr U1 położony w budynku przy ulicy Wodnej 16 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 25,56 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku Składa się z pomieszczenia użytkowego. W.c. poza lokalem w częściach wspólnych budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 54/8 o powierzchni 0.1002 ha – obręb Cieplice V, AM-5 – wynosi 10,05%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00085048/5.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN, MW, U 1 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny usług.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.