Lokal użytkowy nr U2 położony w budynku przy ulicy Wincentego Pola 7

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
65 400.00 pln
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Cena m2: 
1 099.34 pln/m2
Ulica: 
Wincentego Pola

Więcej o ofercie

Lokal użytkowy nr U2 położony w budynku przy ulicy Wincentego Pola 7 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 59,49 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku Składa się z dwóch sal sprzedaży i dwóch zaplecz. W.c. poza lokalem w częściach wspólnych budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 165/2 o powierzchni 0.0665ha – obręb 28NE, AM-3 – wynosi 7,22%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00065424/9.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia -część pólnocna w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 16MW/U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przenzaczenie uzupełniające to usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.