Lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Cieplickiej 235

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Cieplicka

Więcej o ofercie

Lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Cieplickiej 235 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 425,23 m2 wraz z udziałem wynoszącym 65,19% w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 1/3 o powierzchni 0.2490 ha, obręb Sobieszów I, AM-1 KW JG1J/00097597/5, składa się z następujących pomieszczeń:

  • czterech pomieszczeń, korytarza i klatki schodowej o łącznej powierzchni 109,27 m2 zlokalizowanych na parterze budynku,

  • dziewięciu pomieszczeń, trzech korytarzy, dwóch pomieszczeń socjalnych, dwóch w.c. i klatki schodowej o łącznej powierzchni 155,92 m2 zlokalizowanych na pierwszym piętrze budynku,

  • ośmiu pomieszczeń, korytarza, dwóch pomieszczeń socjalnych, dwóch w.c. i klatki schodowej o łącznej powierzchni 154,80 m2 zlokalizowanych na drugim piętrze budynku,

  • jednego pomieszczenia o powierzchni 5,21 m2 zlokalizowanego na czwartej kondygnacji w wieży – wejście odbywa się z dachu.

 Lokal posiada taras i balkon.

 

Budynek przy ul. Cieplickiej 235 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków, co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa tut. Urzędu Miasta w trybie art. 39 pkt 3 i 4 ustawy prawo budowlane. Do zachowania zwarta bryła trzykondygnacyjnego budynku z bocznym ryzalitem wieżowym, płaski dach, układ i wykrój okien, opaskowe obramienia okien, pseudoryzalit z balkonem, zwieńczony pełną attyką, flankowaną sterczynami w formie wieżyczek, profilowany gzyms wieńczący, podziały gzymsowe elewacji (podokienny i działowy).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Cieplickiej 235 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze uchwalonym Uchwałą nr 218.XXIV.2012 z dnia 27 marca 2012 roku Rady Miejskiej Jeleniej Góry i położona jest na terenie oznaczonym symbolem U/MW,MN,KS,P 9, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy usługowej, jako przeznaczenie uzupełniające tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, tereny obiektów obsługi komunikacji, tereny obiektów produkcyjnych i działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.