Lokal użytkowy U-2 położony w budynku nr 38OF przy ul. 1 Maja 38-38OF

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
5 900.00 pln
Sczegółowe informacje pod nr: 75 75-46-300

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Cena m2: 
202.61 pln/m2
Ulica: 
1 Maja 38OF
Termin przetargu: 
2018-06-28

Więcej o ofercie

Lokal użytkowy nr U-2 położony w budynku nr 38OFprzy ulicy 1 Maja 38-38OFw Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 30,91 m2, składa się z dwóchpomieszczeń usługowych o powierzchni użytkowej wynoszącej 29,12 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. w.c.o powierzchni wynoszącej 1,79 m2.Lokal położony jest na parterze budynku. Działki nr13/6 i 13/15 o łącznej powierzchni 0.0409 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00052885/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 5,45%.

 

Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz położony na obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję- pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.))

 

Uprawnienie:

W dziale I Sp KW nr JG1J/00052885/4 wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej: bezterminowe i nieodpłatne prawo przechodu i przejazdu przez działkę nr 13/13.

 

Obciążenie:

W dziale III KW nr JG1J/00052885/4 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna i bezterminowa służebność przejścia i przejazdu przez działkę nr 13/15 o pow. 0,0062ha na rzecz każdoczesnego właściciela, bądź użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja stanowiącej działkę gruntu nr 13/16 o pow. 0,1181ha.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

 

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy ul. 1 Maja 38-38OF znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.