Rejon ul. Kalinowej - dz. nr 321

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Sprzedane - 23.11.2016 r.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
1 141 m2
Ulica: 
Kalinowa

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 321 o powierzchni 0.1141 ha, obręb Czarne I, AM-4, księga wieczysta JG1J/00081718/5.

 

Opis:

Działki położone na osiedlu Czarne, bezpośrednio przy asfaltowej ulicy Kalinowej, przy skrzyżowaniu z ulicą Czarnoleską, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, w sąsiedztwie zajazdu „Agroland”. Działki o płaskiej powierzchni lekko opadającej w kierunku zachodnim. Grunty o pełnym uzbrojeniu z dostępem do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu.

 

Obciążenia:

Działka nr 321 obciążona jest przebiegiem napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia ze słupami, napowietrznej linii telekomunikacyjnej ze słupami, sieci gazowej, przyłącza energetycznego, sieci wodnej wA200 i wA250 ze strefą ochronną. W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00081718/5 prowadzonej dla działki nr 321 ujawnione jest prawo odpłatnej (odpłatność jednorazowa uiszczona na rzecz Gminy) i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółki z o.o. - właściciela rurociągów kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Strumykową i Czarnoleską w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 2.MNU przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.