Rejon ul. Kruszwickiej - dz. 11

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 07.06.2017 r.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
2 101 m2
Ulica: 
Kruszwicka

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 11 o powierzchni 0.2101 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-1, księga wieczysta JG1J/00084324/7.

 

Opis:

Nieruchomości położone na terenie obrębu Jelenia Góra 4, na pograniczu z dzielnicą Cieplice, na wysokości Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, w niedalekiej odległości od jednej z głównych ulic miasta – ulicy Wolności (w ciągu której znajdują się obiekty handlowe, usługowe i komunikacja miejska), w rejonie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Kruszwickiej, Przesmyk i Granicznej, z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasach drogowych w/w ulic.

Działka nr 11 to teren ogrodzony i dzierżawiony na cele rekreacyjne przez właścicieli przyległej nieruchomości położonej przy ul. Kruszwickiej 2, częściowo obsadzony drzewami i krzewami ozdobnymi i owocowymi. Umowa dzierżawy zawarta jest na czas określony do dnia 30.11.2016 r. Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej. Przez działkę nr 11 (przy granicy z działką nr 12) przebiega podziemny kabel energetyczny, przy granicy z działkę nr 10 przebiega przyłącze telekomunikacyjne.

 

Obciążenia:

W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00084324/7 prowadzonej dla działek nr 8 i 9; 11; 16; 45, 53 i 54 ujawnione jest ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu sądowym pod sygn. I Ns 164/16 przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny w przedmiocie zasiedzenia udziałów w prawie własności nieruchomości, które to postępowanie dotyczy działki nr 12 obręb Jelenia Góra 4 AM-1 i nie dotyczy zbywanych nieruchomości.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem M,U 39, którego przeznaczeniem są tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej (dopuszcza się lokalizację usług motoryzacyjnych – warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, salonów sprzedaży samochodów, myjni, stacji paliw itp.)

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

5 lat.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.