Rejon ul. Liliowej/Przybocznej - dz. 240/17 i 240/18

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Sprzedane - 14.12.2016 r.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
1 325 m2
Ulica: 
Przyboczna

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 240/17 i 240/18 o łącznej powierzchni 0.1325 ha, obręb Jelenia Góra 5, AM-3, księga wieczysta JG1J/00064352/6.

 

Opis:

Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta, na Osiedlu Łomnickim, oddalonym o ok. 4-5 km od centrum miasta, na którym dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość położona w niedalekiej odległości od wału przeciwpowodziowego rzeki Bóbr. Teren o regularnym kształcie, płaskiej powierzchni, silnie zachwaszczony, porośnięty samosiewami drzew. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Teren osiedla wyposażony we wszystkie media. W bezpośrednim sąsiedztwie działek nr 240/17 i 240/18 brak infrastruktury technicznej.

 

Obciążenia:

Działka nr 240/17 obciążona jest przebiegiem przewodu wodociągowego wA 80, który zgodnie z informacją PWiK „Wodnik” Spółki z o.o. jest odcinkiem nieczynnym. Narożnik działki nr 240/17 obciążony jest przebiegiem kanalizacji sanitarnej ks160.

Nieruchomość położona jest w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego i w związku z tym jej zabudowa musi być poprzedzona uzyskaniem zgody Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na odstępstwo od zakazu zawartego w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469) w drodze decyzji.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 17M, określonym jako tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą).

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.