Rejon ul. Ludwika Hirszfelda/Nad Stawami, działka nr 36/1 i 36/2

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Sprzedane - 16.11.2016 r.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
2 431 m2
Ulica: 
Ludwika Hirszwelda/Nad Stawami

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 36/1 i 36/2 o łącznej powierzchni 0.1074 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/5 części w działce nr 37/1 o powierzchni 0.1074 ha, obręb Cieplice VII, AM-4, księga wieczysta JG1J/00094725/1.

 

Opis: nieruchomość położona w rejonie ulicy Ludwika Hirszwelda i ulicy Nad Stawami. Nieruchomość zlokalizowana w Jeleniej Górze, jednostce Cieplice, w jej wschodniej części, w odległości ponad 1 km od ulicy Wolności, stanowiącej jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miasta łączącej Śródmieście z Cieplicami i dalej Sobieszowem. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Ludwika Hirszfelda- oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 17/2 i 37/4. Zgodnie z opinią Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów obecnie dojazd do przedmiotowego terenu jest utrudniony ze względu na brak drogi spełniającej parametry drogi dojazdowej (dojazd odbywa się z drogi gruntowej).

 

Obciążenia: 

przez działki nr 36/2 i 36/1 przebiegają sieci wodociągowe;

przez działkę nr 36/1 przebiega sieć gazowa;

przez działki nr 36/1, 37/1 przebiega rów melioracyjny.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomości położone w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze” uchwalonego Uchwałą nr 326.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 roku.

Działka nr 36/2 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem A3.MNe, dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym – ekstensywna; przeznaczeniem towarzyszącym są: wydzielone lokale usługowe w zabudowie mieszkaniowej, obiekty małej architektury, budynki gospodarcze, miejsca do parkowania i garaże, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.

Działka nr 36/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A1.ZP – zieleń urządzona.

Działka nr 37/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A4.KDW - drogi wewnętrzne.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.