Rejon ul. Ludwika Hirszfelda/Nad Stawami, działka nr 41/1

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 19.05.2017 r.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
8 092 m2
Ulica: 
Hirszwelda/Nad Stawami

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 41/1 o powierzchni 0.8092 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części w działce nr 37/3 o powierzchni 0.1189 ha, obręb Cieplice VII, AM-4, księga wieczysta JG1J/00094725/1.

 

Opis: nieruchomość położona w rejonie ulicy Ludwika Hirszwelda i ulicy Nad Stawami. Nieruchomość zlokalizowana w Jeleniej Górze, jednostce Cieplice, w jej wschodniej części, w odległości ponad 1 km od ulicy Wolności, stanowiącej jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miasta łączącej Śródmieście z Cieplicami i dalej Sobieszowem. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa.

 

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Ludwika Hirszfelda- oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 17/2 i 37/4. Zgodnie z opinią Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów obecnie dojazd do przedmiotowego terenu jest utrudniony ze względu na brak drogi spełniającej parametry drogi dojazdowej (dojazd odbywa się z drogi gruntowej).

 

Obciążenia: 

przez działki nr 37/3 i 41/1 przebiega rów melioracyjny.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomości położone w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze” uchwalonego Uchwałą nr 326.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 roku.

 

Działka nr 41/1 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem A7.MNi, dla którego jako przeznaczanie podstawowe ustalono: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie szeregowym – intensywna; przeznaczeniem towarzyszącym są wydzielone lokale usługowe w zabudowie mieszkaniowej, obiekty małej architektury, miejsca do parkowania i garaże, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.

Działka nr 37/3 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A6.KDW – droga wewnętrzna.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.