rejon ul. Spółdzielczej - działka nr 76/2

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
1 074 000.00 pln
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
37 413 m2
Cena m2: 
28.71 pln/m2
Ulica: 
Objazdowa
Termin przetargu: 
2018-01-12

Więcej o ofercie

Nieruchomośc gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Objazdowej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 76/2, obręb Cieplice II, AM-4 o powierzchni 3.7413 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00080402/0.

Opis: nieruchomość położona w zachodniej części miasta, przy ulicy Objazdowej. W sąsiedztwie znajdują się grunty zabudowane obiektami przemysłowymi, bazami i składami oraz nieruchomości niezabudowana przeznaczone pod lokalizację obiektów o tym samym charakterze.

Obciążenia: nieruchomośc obciązona przebiegiem rowu melioracyjnego. Ewentualne zarurowanie lub przepięcie tego rowu przyszły nabywca winien uzgodnić z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej przy ulicy Trasa Czeska w Jeleniej Górze" nieruchomośc położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P,U/ZP.3, dla którego określono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej. W niewielkiej części położona na obszarze oznaczonym symbolem ZE/ZP,R.8, dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny zieleni nieurządzonej i izolacyjnej. Ochronie podlegają, odkryte na całym obszarze planu w toku prac budowlanych, obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.