ul. Cervi 5 - dz. 27/2

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
959 500.00 pln
SPRZEDANE - 04.07.2018

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
3 253 m2
Cena m2: 
292.04 pln/m2
Ulica: 
Cervi

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Cervi 5 zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym wykorzystywanym wcześniej na cele oświatowe, podpiwniczonym, posiadającym dwie kondygnacje nadziemne z użytkowym poddaszem, w zabudowie wolnostojącej oraz jednokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym pełniącym funkcję dawnej pracowni artystycznej. Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, woda, kanalizacja, sieć telefoniczna, sieć ciepłownicza oraz gaz. Nieruchomość znajduje się w granicach działki nr 27/2 powierzchni 0.3253 ha, Cieplice V, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00097023/4.

 

Budynek przy ul. Cervi 5 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz chroniony poprzez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra w trybie art. 39 pkt. 3 i 4 ustawy prawo budowlane. Budynek zbudowany około 1910 r. jako szkoła katolicka, po II Wojnie Światowej służył jako internat Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych. Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła i rzut z ryzalitem wejściowym i bocznym ryzalitem klatki schodowej, forma czterospadowego ceramicznego dachu z facjatkami naczółkami, kompozycja i wystrój elewacji z klinkierową cegłą licującą i ceramicznymi parapetami oraz ceramicznym koronującym gzymsem konsolkowym, kamienny cokół, forma profilowanych otworów okiennych i drzwiowych, stolarka okienna i drzwiowa. Ochronie podlega również ceramiczny mur na granicy działki.

 

Opis:

Nieruchomość położona jest w centrum Cieplic uzdrowiskowej części Jeleniej Góry. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Hotel Cieplice oraz tereny zielone Parku Zdrojowego. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna, pensjonatowa i hotelowa. W dalszym sąsiedztwie znajduje się siedziba ośrodka zamiejscowego Politechniki Wrocławskiej (Pałac Schaffgotschów) oraz obiekty uzdrowiskowe.

Działka o nieregularnym kształcie, budynek zlokalizowany jest w jej środkowej części. Teren zagospodarowany, zadbany, uporządkowany, ogrodzony. Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

 

Obciążenia:

Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci gazowej, wodnej, energetycznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część z wyżej wymienionej sieci stanowi przyłącza do istniejącego budynku. Przy budynku znajduje się szambo. W północno-wschodnim narożniku działki znajduje się słup od którego przez teren nieruchomości przebiega napowietrzna linia energetyczna.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą nr 270/XXXVII/08 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 października 2008 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN,MW,U 9 dla którego jako przeznaczenie podstawowe równorzędne ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług. Przeznaczeniem uzupełniającym są ogólnodostępne parkingi. Nieruchomość położona na obszarze objętym strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej i „OW obserwacji archeologicznej, a także położone w obszarze „B” ochrony uzdrowiskowej. Zgodnie z rysunkiem wyżej powołanego planu pas nieruchomości od strony drogi publicznej ulicy Cervi oznaczony jest jako przestrzeń publiczna.

 

Termin zagospodarowania: Nie ustala się

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.