ul. Chałubińskiego - dz. nr 521

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 13.10.2017 r.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
307 m2
Ulica: 
Chałubińskiego

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicachdziałki nr 521 o powierzchni 0.0307 ha, obręb Sobieszów II,AM-19, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00083861/6.

 

Opis:

Nieruchomość zlokalizowana w strefie centralnej jednostki Sobieszów, w odległości około 100 m od ulicy Cieplickiej wzdłuż, której znajdują się obiekty użyteczności publicznej, handlowe komunikacji miejskiej, itp. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej .

Działka o płaskiej powierzchni i kształcie mniej regularnego czworokąta. Teren nieruchomości w całości obszaru o nawierzchni asfaltowej, wykorzystywany jako osiedlowy plac postojowy. Z dwóch stron ograniczony pasami drogowymi ulic: Chałubińskiego i Sabały, z pozostałych stron terenem niezabudowanym oraz terenem zabudowanym budynkiem usługowym.

Nieruchomość posiada dostęp do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu.

 

Obciążenia:

Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W dziale III księgi wieczystej, prowadzonej m.in. dla przedmiotowej działki, wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, tj. służebność drogi koniecznej polegające na prawie przechodu i przejazdu przez część działki nr 219 i 221 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki gruntu nr 207. Służebność ta nie obiciąża zbywanej nieruchomośco.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

W "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U,MN,MW/ZP,KS.1.5, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przeznaczenie uzupełniające dotyczące terenów obiektów obsługi komunikacji mogą obejmować wyłącznie: stacje obsługi samochodów i motocykli do 2 stanowisk obsługi, myjnie, stacje kontroli pojazdów oraz tereny wydzielonych parkingów samochodów osobowych.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.