ul. Karkonoska, działka nr 302/13

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
K302/13
Cena: 
70 000.00 pln
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
2 506 m2
Cena m2: 
27.93 pln/m2
Ulica: 
Karkonoska
Termin przetargu: 
2018-07-27

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 302/13 o powierzchni 0.2506 ha, obręb Sobieszów I, AM-8, księga wieczysta nr JG1J/00053420/4.

Nieruchomość położona w południowo-zachodniej części miasta, w strefie peryferyjnej, zlokalizowana pomiędzy drogami publicznymi: ul. Gen. Józefa Bema i ul. Karkonoską. Sąsiaduje z niezabudowanymi i niezagospodarowanymi gruntami, w pobliżu znajdują się grunty użytkowane rolniczo. W dalszej odległości znajduje się nieliczna zabudowa wolnostojąca o funkcji mieszkalnej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) z jednostkowymi przypadkami połączona z funkcją usługową. Na terenie działki występuje znaczna ilość zieleni wysokiej oraz liczne drzewa owocowe. Podstawowa sieć infrastruktury technicznej znajduje się w pasie drogowym ul. Karkonoskiej. Brak kanalizacji sanitarnej – konieczność korzystania z lokalnego szamba. W opracowanej dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przebieg sieci kanalizacyjnej do istniejącej zabudowy wzdłuż ulicy Karkonoskiej i Bema. Nieruchomość będzie miała możliwość przyłączenia do systemu kanalizacyjnego poprzez studnię przyłączeniową projektowaną na działce nr 302/12 lub poprzez studnię na działce nr 43/5.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN,UT,MW/U1.37 określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny usług turystycznych. Przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej i tereny infrastruktury technicznej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie dotyczy.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.