ul. Krośnieńska, działki nr 1/11 i 1/13

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
K1/11
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
10 141 m2
Ulica: 
Krośnieńska

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 1/11 i nr 1/13 o łącznej powierzchni 1.0141 ha, obręb Cieplice X, AM-2, księga wieczysta: JG1J/00081298/4.

Nieruchomość położona w Stefie pośredniej miasta, na obrzeżach Cieplic, w okolicy osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego. W pobliżu znajduje się cmentarz komunalny.

Obciążenia: działki porośnięte drzewami i krzewami, obciążone przebiegiem linii telefonicznej, przebiegiem sieci energetycznej (podziemnej i napowietrznej) oraz słupem energetycznym. Zgodnie z informacją uzyskaną od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. dla przedmiotowego terenu istnieje możliwość zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej zasilającej cmentarz komunalny i osiedle Panorama; odbiór ścieków za pomocą kanalizacji zlokalizowanej przy ul. Śnieżnej. Nieruchomość położona w granicach obszaru górniczego wód uzdrowiskowych i strefy „B” ochrony uzdrowiskowej.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w jednostce strukturalnej Nowe Cieplice w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami:
- 2MN/Z – tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy,
- 4Mz/Z – tereny zorganizowanych form realizacji budownictwa mieszkaniowego,
- ZL – tereny parków i zieleńców oraz zespoły zadrzewień i wychodni skalnych, podlegających ścisłej ochronie.

Termin zagospodarowania: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.