ul. Krośnieńskia/Rubinowa, działka nr 2/5

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
KroRub

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
7 251 m2
Ulica: 
Krośnieńska/Rubinowa

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 2/5 o powierzchni 0.7251 ha, obręb Cieplice X, AM-2, księga wieczysta nr JG1J/00081298/4.

Nieruchomość położona pomiędzy ulicą Krośnieńską a ulica Rubinową, w dzielnicy Cieplice, w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego o zabudowie jednorodzinnej szeregowej oraz terenu cmentarza komunalnego. Obciążenia: działka w znacznej części zalesiona. Zabudowę nieruchomości ograniczają: tereny parków i zieleńców oraz zespoły zadrzewień i wychodni skalnych, podlegających ścisłej ochronie (bez możliwości ich usuwania), a także strefa gazociągu wysokiego ciśnienia. Plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza zastosowania indywidualnych rozwiązań zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenach przeznaczonych pod usługi. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” poinformowało, iż istnieje możliwość zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej zasilającej cmentarz komunalny oraz osiedle Panorama. Odbiór ścieków Przedsiębiorstwo może zapewnić za pomocą kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Śnieżnej, co wymagać będzie wybudowania przyłącza do nieruchomości przez inwestora. Ustalenia w tym zakresie inwestor winien ustalić z PWiK „Wodnik” Sp. z o.o.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w jednostce strukturalnej Nowe Cieplice w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: U – tereny usług oraz ZL – tereny parków i zieleńców.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.